Alulids

Twoje pomysły

Wykonujemy wykroje, we wszystkich kształtach i rozmiarach, na indywidualne…

kliknij

Projekty unijne

Nazwa projektu: „Przygotowanie spółki Alu-Lids Sp. z o.o. do rozwoju działalności eksportowej poprzez stworzenie dedykowanej długoterminowej Strategii Rozwoju na rynkach międzynarodowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP
  • Cele projektu: Opracowanie dedykowanej, długoterminowej Strategii Rozwoju firmy Alu-Lids Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych. Strategia Rozwoju ma na celu zoptymalizowanie potencjału eksportowego firmy Alu-Lids poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.
  • Planowane efekty: Opracowanie dedykowanej, długoterminowej Strategii Rozwoju firmy Alu-Lids Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych. Strategia Rozwoju obejmować będzie 5 lat.
  • Wartość projektu: 49 915,86 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 34 494,70 PLN

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Alu-Lids Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu”

  • Beneficjent: Alu-Lids sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 517 474,22 PLN
  • Dofinansowanie: 378 730,66 PLN
  • Okres realizacji: 26.06.2014 - 31.12.2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa projektu: „Przygotowanie spółki Alu-Lids SP. z o.o. do rozwoju działalności eksportowej poprzez stworzenie dedykowanej długoterminowej Strategii Rozwoju na rynkach międzynarodowych.”

 

"Informacje o przebiegu projektu"

Osoba do kontaktu w sprawie projektu

Dawid Kamiński - 601 94 59 63

 

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
http://www.poig.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
http://www.mir.gov.pl/

WARR
http://www.warr.pl/

AlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulidsAlulids